Hei,

Victoria her!

Jeg heter Victoria Scheel Haarstad og jobber som Registrert EQ-terapeaut MNEQ, og healer.


Du finner nærmere informasjon om hva jeg tilbyr lenger ned på siden. Jeg er opptatt av å være en varm og støttende ressurs for deg, med mål om at du skal få det bedre, uavhengig av metode. Hva som passer best for deg finner vi ut sammen. Det er svært viktig for meg at du skal føle deg trygg og ivaretatt, og jeg har selvsagt taushetsplikt og har tegnet ansvarsforsikring. Jeg brenner litt ekstra for deg som sliter med indre uro og angst/prestasjonangst, og for deg som har fått høre at du er “litt mye”. Uansett grunn, til meg er du velkommen akkurat som du er, med hele deg!


Møtet med EQ-terapien har utgjort en betydningsfull og dyp personlig utviklingsreise for meg. Utdanningens fokus på prosess har vært sentralt. Som dedikert EQ-terapeut ønsker jeg å ledsage deg på din individuelle reise. Gjennom EQ-terapi kan vi sammen utforske og transformere din livshistorie, utfordre etablerte sannheter og gradvis styrke selvfølelsen din.


Som healer bruker jeg i stor grad min egen stemme som healingredskap. Evnen til å gi healing gjennom stemmen opplevde jeg ble "gitt" meg inne i kongekammeret i Keopspyramiden i 1999. Det kjentes som om noen tok kontrollen over stemmen min og tonet med kraftige overtoner gjennom meg. Dette var en meget sterk opplevelse. I dag er min lydhealing delvis intuitiv, delvis kanalisert, i kombinasjon med energihealing. Flott om du også vil tone med egen stemme, men det er intet krav. Jeg tilbyr også andre healingformer.


Jeg er utdannet EQ-terapeut MNEQ fra EQ Institute, førskolelærer fra Oslo Met. og har tatt fordypningskurs i lyd, stemme og syngeboller hos lege Audun Myskja, samt 3,5 år på Norsk Spirituelt Akademi, der Kim Are Stende har vært min hovedlærer. Jeg er medlem av Det Norske Healerforbundet, og har bestått VEKS-kurs (Vitenskap, Etikk, kommunikasjon og Samfunn) for terapauter.

Harmoni

Begrepet harmoni stammer fra musikken og beskriver lyden av toner som klinger vakkert sammen i motsetning til disharmoni der tonene nærmest gjør vondt å høre på. Begrepet Harmoni kan også brukes for å beskrive en tilstand av balanse, samhørighet og indre ro.

Det kan oppleves på forskjellige nivåer - fra det fysiske til det emosjonelle og det åndelige. Fysisk harmoni handler om å opprettholde balanse i kroppen gjennom sunn livsstil og regelmessig mosjon. Emosjonell harmoni handler om å oppnå balanse mellom følelser og tanker, og håndtere stress og negative følelser på en sunn måte.

Åndelig harmoni handler om å føle seg i ett med noe større enn oss selv og finne mening og formål i livet gjennom religion, spiritualitet eller en følelse av enhet med universet.

Harmoni er en kontinuerlig prosess som krever bevissthet, selvrefleksjon og innsats. Når vi opplever harmoni, opplever vi flyt, fred og større trivsel i livet vårt.

Indre harmoni

Som barn er vi sårbare, og negative overveldende situasjoner kan føre til at barnet stenger av følelsene sine. Dersom barnets følelsesmessige reaksjoner ikke harmonerer med hvordan voksne opptrere i situasjonen, skapes en indre disharmoni hos barnet. Dette kan utvikle seg til uhensiktsmessige reaksjonsmønstre og overlevelsesmekanismer, og kan være årsaken til angst, bekymringer, tankekjør og stress i dag. Små og store traumatiske opplevelser i voksen alder legger seg oppå tidligere barndomstraumer og bekrefter den negative selvfølelsen som ble skapt i ung alder. Dette kan skape negative energi-blokkeringer som kan forårsake fysisk og emosjonell smerte. EQ-terapi alene er et kraftfullt verktøy i din helingsprosess, men kombinert med healende berøring av kroppen og vokal lydhealing, har jeg erfart at prosessen kan gå både dypere og raskere. Det kan gjøre det lettere å komme i kontakt med det som trenger å bearbeides, da både EQ-terapi og healing jobber via kroppen og følelsene dine.

Ytre harmoni

Når du opplever økt grad av indre ro og harmoni i ditt daglige liv, vil dette også påvirke menneskene du har i livet ditt og relasjonen til disse på en positiv måte.; Gjennom at du møter deg selv med undring og egenkjærlighet vil du også møte andre med det samme. Når tankekjøret ikke lenger lar deg møte verden på autopilot, blir du et mildere, mer kjærlig og ærlig medmenneske. Det blir også lettere å være tilstede her og nå noe som gjør at livskvaliteten så vel som arbeidskapasiteten din vil øke. Egen- kjærlighet er ikke på noen måte egoistisk, men veien til et bedre liv på alle nivåer. Når du har det bedre får dette positive ringvirkninger. Om alle hadde stor grad av egenkjærlighet og medfølelse er jeg sikker på at konflikter og krig ville ta slutt, og det må jo være det ultimate målet!Sammen finner vi ut hvordan du ønsker å legge opp ditt behandlingsforløp.

Hva kan jeg gjøre for deg?

Helping caring husband apologizing comforting wife, support in marriage concept
Acid Graphic Elements Filled Complex Sparkle

EQ-terapi

EQ-terapi er en hjertevarm og støttende terapiform som styrker din selvfølelse gjennom at du tillater deg å kjenne på og anerkjenner alle følelser - og deg selv for den du er. Du får også verktøy til å skape indre ro gjennom positiv indre dialog. Når du bygger en sunn og god relasjon til deg selv vil dette også påvirke din relasjon til andre på en positiv måte. Les mer om EQ-terapi her

Acid Graphic Elements Filled Complex Sparkle

Intuitiv/kanalisert vokal lyd- og energihealing

Healingen foregår via min stemme gjennom toning og overtoner, samt ulike lyder og tidvis lysspråk. Mine klienter har så langt opplevd at lydene treffer dem på et dypt nivå. Jeg inviterer også mine klienter til å tone/sette lyd på egne følelser og sensasjoner i kroppen, men det er helt opp til den enkelte. I tillegg bruker jeg mine varme hender til å kanalisere healingenergien. Les mer om lydhealing her

Reiki Healing Treatment
Acid Graphic Elements Filled Complex Sparkle

Energihealing

Her jobber jeg uten toning/ over-toning, med lett berøring for deg som ønsker en mer rolig og stille be-handling. Beskjeder fra åndeverden kan forekomme.

Alle behandlinger utføres utenpå klærne. Det avklares på forhånd om du ønsker beskjeder fra åndeverden eller ei, da dette kan skje. Alle healingbehandlinger kan kombineres med en terapeutisk samtale.

Sending distant healing energy with right hand palm chakra
Acid Graphic Elements Filled Complex Sparkle

Fjernhealing

Det å kunne jobbe med healing på avstand er ganske fascinerende. Det virker jo egentlig helt utrolig at dette kan være mulig, men alt er energi, og jeg har erfart at det er mulig å koble seg på andres energi selv på lang avstand.


Det er gjort flere studier på dette som underbygger at fjernhealing kan merkes av mottaker på tilnærmet lik linje med healing der healer og klient befinner seg på samme sted.Therapist Performing Reiki Healing Treatment On Woman
Acid Graphic Elements Filled Complex Sparkle

Transehealing

Her setter jeg mitt ego til siden og går i en lett transetilstand mens åndeverden tar seg av healingen. Healingen foregår uten berøring. Dersom det er et spesielt område av kroppen du ønsker jeg fokuserer på vil jeg holde mine hender over dette stedet. Jeg bruker en spesiellt godt egnet lyd som spilles i bakgrunnen. Dette bidrar til at både klienten og jeg som healer kan oppnå ekstra dyp avslapning.Spiritual Ethereal Angelic starry glitter bokeh background banner
Acid Graphic Elements Filled Complex Sparkle

Mediumskap (Sitting)

Dersom du har mistet en (eller flere) nære og kjære kan det være svært healende å oppnå kontakt og oppleve deres kjærlighet, høre at de har det bra og nå har et annet perspektiv på livet de har forlatt. Kanskje har de, eller du, behov for tilgivelse, og/eller å få sagt ting som dere ikke rakk å si slik at dere begge kan finne fred. Det kan også hende at de har gode råd og veiledning til deg for at du skal få det bedre.

EQ-terapi

Finn tilbake til deg selv

Du er født perfekt inn i denne verden. Men gjennom ulike negative erfaringer har du blitt lurt til å tro noe annet. I terapien vil jeg legge til rette for at du kan bearbeide og bli kvitt ubearbeidet bagasje som står i veien for at du kan finne tilbake til den du egentlig er! I EQ-terapien jobber vi med å øke selvfølelsen og egenkjærligheten din gjennom at du tillater deg å kjenne på og anner-kjenner alle følelser - og deg selv for den du er. Vi jobber med å bevisstgjøre deg på hvordan du snakker om, og til deg selv, og gjør en jobb med å forvandle ditt negative selvsnakk til en kjærlig og støttende indre dialog. Når du bygger en sunn og god relasjon til deg selv vil dette også påvirke din relasjon til andre på en positiv måte.

Individuell EQ-terapi

EQ-terapien tar utgangspunkt i at vanskelige følelser som du har i dag, kan ha oppstått første gang i din barndom. I nært samspill med meg som EQ-terapeut vil du få hjelp og støtte til å kjenne etter hvordan akkurat disse følelsene gir seg til uttrykk i kroppen din. Du inviteres inn til å se og oppleve hvordan relasjonen du har til deg selv og andre i dag, kan henge sammen med slike barndomsopplevelser. Sammen går vi inn i følelsene og du får mulighet til å leve ut disse. Det er viktig å huske på at ingen følelser er feil, det er du som eier dine følelser. Det kan være følelser du har fortrengt, men som likevel har murret i underbevisstheten, og som kommer til overflaten i terapien.

Helping caring husband apologizing comforting wife, support in marriage concept

Velkommen!

EQ-terapi er en hjertevarm og støttende terapiform.


Som EQ-terapeut arbeider jeg med utgangspunkt i menneskesynet: "Alle gjør så godt de kan, til enhver tid, ut fra sine forutsetninger." Til meg er du velkommen akkurat som du er, med alle dine følelser og tanker.

Følg meg gjerne på Instagram og på Facebook, hvor du blant annet kan finne en video der Herdis Palsdottir, grunnlegger av EQ-terapien, viser hvordan en EQ-terapi kan foregå - i kortversjon.

Lydhealing

Kjernen i lydhealing ligger i erkjennelsen av at alt i universet, inkludert våre kropper, eksisterer i en tilstand av konstant vibrasjon. Lyd er energi, og vibrasjon er energiens bevegelse. Når vi lager lyd, setter vi altså energien i bevegelse. Dette forklarer hvorfor lyd har en dyp innvirkning på oss.


Toning er lyden før ordene, det rene følelseuttrykket. Det vil si at det ikke bare er snakk om å synge på vokalene og på m og n, men at det også kan være sukk, skrik, stønn, babling, nynning og andre lyder.


Lydhealing kan lede til sterke emosjonelle opplevelser og bidra til å løsne følelsesmessige blokkeringer og åpne opp for undertrykte følelser. Dette gir klienten muligheten til å utforske og bearbeide emosjonelle utfordringer med støtte fra meg som terapeut.Lydhealingen står godt alene, men er et ypperlig suplement til EQ-terapien og vice versa.


Studier har vist at lyd kan påvirke vår fysiske og emosjonelle helse og velvære på dype nivåer.


Toning, overtoning og klangen fra syngeboller, gong, o.l. kan ha en beroligende og helbredende effekt på både kropp og følelser. Lyd vibrerer gjennom cellene våre og kan bidra til å harmonisere kroppens energisystemer. Vokal lydhealing kan bidra til å lindre stress, angst og depresjon, fremme indre ro, bedre søvn, og forbedre den generelle følelsen av velvære.


Lege Audun Myskja sier om toning:


"Toning er den viktigste uoppdagede kilden til helbredelse - et fagfelt for fremtiden."


Sound wave illustrationMens effektene kan variere fra person til person, gir denne praksisen en unik mulighet til å utforske kroppens, sinnets og sjelens dypere lag gjennom harmoniske vibrasjoner.


Det er viktig å merke seg at healing ikke er ment som en erstatning for medisinsk behandling, men heller som et supplement for å fremme helhetlig velvære. Forskning på dette feltet er stadig i utvikling, og det er behov for mer vitenskapelig undersøkelse for å validere de påståtte fordelene.

Walk and talk

Å gjennomføre terapeutiske samtaler utendørs mens man går, kjent som "walk and talk"-terapi, har vist seg å ha en rekke fordeler. Denne tilnærmingen kombinerer det terapeutiske samspillet med naturens helende kraft, og her er noen av fordelene og hvordan du kan oppleve dem:


1. Reduksjon av stress og angst: Gange i naturen kan bidra til å senke stressnivået og redusere angst. Lyden av fuglekvitter, den friske luften og de naturskjønne omgivelser kan skape en avslappende atmosfære som kan hjelpe deg med å åpne opp og dele følelsene dine lettere.


2. Økt kreativitet: Naturen gir en naturlig inspirasjon som kan fremme kreativitet og refleksjon. Du kan oppleve at du tenker klarere og lettere finner nye perspektiver på dine utfordringer.
3. Bedre konsentrasjon og oppmerksomhet: Å gå under terapisamtalen kan hjelpe deg med å opprettholde oppmerksomheten og konsentrasjonen, samtidig som du beveger deg. Dette kan være spesielt nyttig for deg som sliter med å sitte stille i tradisjonelle terapitimer.


4. Økt velvære: Du kan oppleve økt energinivå og bedre humør som følge av fysisk aktivitet. Dette kan bidra til å lindre sypmtomer på stress, indre uro, angst og depresjon utover selve terapien.


5. Bedre forhold: Terapisesjoner i naturen kan hjelpe deg med å føle deg mer i balanse og knytte en dypere mer jevnbyrdig forbindelse med meg som terapeut. Den uformelle atmosfæren kan føre til en mer avslappet og åpen kommunikasjon, og er ypperlig for deg som synes det kan være skummelt å sitte i terapistolen på et kontor.


Two People Walking in the Forest

6. Dypere emosjonell forståelse: Å være ute i naturen kan hjelpe deg med å føle deg mer åpen for å uttrykke følelsene dine og utforske dem grundigere, noe som kan bidra til en mer inngående selvrefleksjon og innsikt i følelsesliv ditt.


I "walk and talk"-terapi kan du forvente en unik terapeutisk opplevelse som kombinerer de tradisjonelle fordelene med samtaleterapi med de helende kreftene i naturen. Dette kan hjelpe deg med å oppnå bedre mental og emosjonell helse, samt gi deg en følelse av ro og fornyet perspektiv på livets utfordringer.


Tilbakemeldinger

Minimal Sleek Utilitarian Pinwheel

Bente Fremo-Marken,

Trøndelag

Jeg hadde en svært utfordrende livssituasjon, der jeg hadde klump i magen og ikke klarte å spise, sove, trene eller gjøre noe som helst for å løfte meg selv opp og ut av det. Etter en EQ-terapiøkt med Victoria der jeg fikk hjelp til å se det hele i et annet perspektiv, forsvant klumpen i magen momentant - jeg fikk forståelse for hvorfor jeg hadde reagert så sterkt på situasjonen og klarte da å komme meg ut på andre siden. Denne endringen førte til en hel kjedereaksjon av positive vendinger i livet mitt. Er evig takknemlig for den transformative økten og anbefaler henne på det sterkeste!


Minimal Sleek Utilitarian Flower

Anna Pavlakis,

Spain

Victoria has helped me get in touch with parts of myself that have been buried since childhood due to trauma. She provides a safe and supportive space to explore the traumatic events and get in touch with the emotions connected to them. I never know where a session with Victoria will take me, but it's always exactly where I needed to go at that time. I felt a lot of energy move during and after my last session, and the next day was filled with positivity and energy. I found myself able to accomplish much more than usual. I recommend Victoria's work very highly.

(EQ-terapi online)


Minimal Sleek Utilitarian Circles

Kristin Dyrseth,

Fredrikstad

Overtoner / lyd synes jeg virker sterkere enn vanlig healing. Tonene treffer noe i deg og man føler liksom at de tar tak i deg og healer på en kraftigere måte. Jeg følte lyden/tonene traff hver celle i kroppen. Victoria er en dyktig, samvittighetsfull, kunnskapsrik og pålitelig behandler/utøver, og hun jobber virkelig aktivt for at klienten skal få maksimalt ut av hver behandling. Hun har en gave som er helt spesiell, det føler iallfall jeg. Dette var og er for meg en helt utrolig opplevelse, som kan anbefales på det varmeste. Jeg går hos henne regelmessig og føler det er en god investering i egen helse.

Priser og pakkeløsninger

Alle priser er inklusiv mva.

EQ-terapi eller

Lyd- og energihealing

Bli kjent time 60 minutter

1000 kroner


90 minutter EQ-terapi eller Lyd- og ​energihealing med terapeutisk

samtale

1500 kroner


60 minutter EQ-terapi (rett på sak) eller Lyd- ​og energihealing uten terapeutisk

samtale

1000 kroner


For de aller fleste vil timer på 90 minutter være å ​anbefale, iallefall de første gangene, men dette ​finner vi ut av sammen.


Ta kontakt for en uforpliktende samtale og/eller timebestilling. Ring eller send sms til 924 8 24 24.


Pakketilbud:

EQ-terapi og/eller Lyd- og energihealing med terapeutisk samtale


Pakke på 10 timer á 90 minutter

10% rabatt 13.500 kroner

(Du sparer 1.500 kroner)


Pakke på 5 timer á 90 minutter

5% rabatt 7.125 kroner

(Du sparer 375 kroner)

​​

​Pakke på 10 timer á 60 minutter

10% rabatt 9000 kroner

(Du sparer 1000 kroner)


Pakke på 5 timer á 60 minutter

5% rabatt 4.750 kroner

(Du sparer 250 kroner)


Betaling av pakkeløsninger kan deles opp ved ​inngåelse av en skriftlig betalingsavtale. ​Innholdet i pakken kan skreddersys etter behov.


Andre behandlingsformer


Walk and talk” i skogen 90-120 minutter

1500 kroner


Energihealing, Lett transehealing og

Fjerhealing - 45 minutter

750 kroner


Mediumskap (Sitting) 60 minutter

1000 kroner - Tilbyr for tiden ikke dette


Husrens inntill 100 m2

Ca. 2800 kroner - størrelse utover dette og ​reisevei avgjør endelig pris.


Alle ovennevnte healingbehandlinger inneholder ​en kort innledende og avsluttende samtale. Selve ​healingen varer ca. 25-30 minutter. Også disse ​behandlingsformene kan kombineres med en ​terapeutisk samtale. Dette koster da 500 kroner ​i tillegg.Timer som avbestilles senere enn 24 timer

før avtaletidspunktet må betales i sin helhet.

I tillegg til å jobbe som terapeut og healer, er jeg forhandler av helse- og hudpleieprodukter fra ASEA.


Jeg opplever dette som et spennende og komplementerende tilskudd til lydhealing fordi begge virker helt ned på cellenivå.

ASEA er det første og eneste selskapet i verden som produserer redox signalmolekyler i en stabil form og inkluderer dem i produkter som bidrar til å styrke sunn cellekommunikasjon i kroppen din. ASEA har endret livene til brukere over hele verden.


Under finner du link til min ASEA-side hvor du kan lese mer om produktene innenfor helse og hudpleie. Her kan du også legge inn din bestilling, eller registrer deg som forhandler, men ønsker du det siste er det viktig at vi tar en prat først. Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon om produktene, eller en presentasjon av forretningsmuligheten.


Victoria's ASEA-nettsted

God cellekommunikasjon er helt avgjørende for at kroppens celler kan reparere uventede skader, bli beskyttet av immunforsvaret og for at alle kroppens systemer holdes i balanse. Denne komunikasjonen er avhengig av at mitokondriene inni cellene produserer nok redox signalmolekyler, men dessverre svekkes denne produksjonen gradvis med alderen allerede fra puberteten. ASEA drikken bidrar dermed til å forynge cellene dine fra innsiden.


Se “Signal your health” video

ASEA® til invortes bruk, RENU28® gel og ASEA REDOX® Clay Mask ligner ikke på noe annet du har brukt. Alle disse produktene utnytter ASEAs patentbaserte, vitenskapelige teknologi.

Bildene er IKKE manipulert.

Ta gjerne kontakt for en

uforpliktende samtale


Heart Exclamation Illustration

Victoria Scheel Lyd- og EQ-terapi

Harmoni for kropp og sinnSjøholmen Kulturhus

Sandviksveien 130A,

1365 Blommenholm


Organisasjonsnr: 928 206 041

Mail: kontakt@victoriascheel.no

Nettside: victoriascheel.noFor timebestilling

send sms eller ring

9 24 8 24 24
Jeg gir også terapi og/eller

healing online om

du ikke har mulighet til å

komme fysisk.


Åpningstider


​Mandag: 09.00-18.00 på Sjøholmen

Tirsdag: Online etter avtale

Onsdag: Online etter avtale

Torsdag: 10.00-19.00 på Sjøholmen

Fredag: Online etter avtale
Hvordan reise til Sjøholmen

Parkering rett nedenfor huset kr 10,- per time.

Ta bussen til Blommenholm med 160 Rykkinn/Oslo eller.

270 Asker/Fornebu til Blommenholm stoppested. 5 min.

gange til Sjøholmen.

Tar du toget til Blommenholm er det 11 min. å gå.

10 min fra Oslo med bil.

Følg E18 til Sandviksveien/Fv164 i Sandvika.

Ta avkjøringen 15 fra E18, og kjør over broen som krysser E18.


Anbefalte podkaster og lenker


Hør meg snakke om lydhealing og EQ-terapi på podden Åndelig Påfyll med Kim Are Stende og Camillo Løken her

Hør Relasjonspodden med EQ-terapeutene Kjersti Idem og Dora Thorhallsdottir (Grunnlegger av EQ Institute sammen med sin mor Herdis Palsdottir) her

Les en interessant artikkel om forskning på healing her

Facebook Application Icon
Instagram Outline Logo
Home Icon

Sjøholmen Kulturhus

Her skjer det alltid mye spennende! Flotte kunstutstillinger, diverse kurs innenfor kunst og kultur for voksne og barn, og ulike forestillinger og konserter. Sult driver kafeen, og på toppen kan barna boltre seg på et fantastisk fint sanseloft. For mer informasjon om Sjøholmen sjekk linken her

NB! Sjekk mine åpningstider og ikke Sjøholmens når du skal til meg, da de avviker fra resten av huset.